Philip Trần

Philip Tran

Philip Trần là Cố vấn pháp lý và Luật sư cấp cao của chúng tôi tại Tòa án Tối cao New South Wales. Philip là một Luật sư dày dạn kinh nghiệm và tận tâm. Anh thường xuyên tiến hành các vụ án khó và phức tạp, và đạt được tỷ lệ thành công vượt trội trong các phiên điều trần, xét xử và kháng cáo.

SỰ NGHIỆP PHÁP LÝ

Philip đại diện cho thân chủ tại Tòa án trong các lĩnh vực chuyên về:

  • Luật Hình sự bao gồm các vấn đề Hỗ trợ pháp lý
  • Luật Bồi thường và Bảo hiểm
  • Vi phạm Luật Giao thông
  • Tố tụng Dân sự
  • Tranh chấp hợp đồng và thu hồi nợ

Đặc biệt, Philip là thành viên của Viện Trọng tài Quốc tế (The Chartered Institute of Arbitrators) và tham gia các cuộc họp quan trọng của ban Trọng tài Quốc tế với tư cách là Cố vấn hoặc Trọng tài viên.

Philip thông thạo tiếng Anh tiếng Việt.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
  • Bachelor of Laws (University of Sydney)
  • Bachelor of Commerce (University of Sydney)
THÀNH VIÊN
  • Law Society of New South Wales
  • Fellow of the Chartered Institute of Arbitration (UK) (CIArb)
back to top